Termenii și condițiile de utilizare

Utilizarea website-ului https://www.tagusv.ro/, se supune următorilor “Termeni și condiții de utilizare”, (denumiți în continuare Termeni).


Acești Termeni se vor aplica fără limitări și vor defini utilizarea platformei de către dumneavoastră. Prin utilizarea platformei , dumneavoastră acceptați “Termenii și condițiile” transpuse în acest document, în integralitatea lor. În situația în care nu sunteți de acord cu vreunul din “Termenii și condițiile” platformei e-commerce, nu o veți putea utiliza pe aceasta din urmă.


1. Drepturi de autor

Asociația de Artă Nicolae Tonitza este autorul platformei  și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației naționale și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, iconițe, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea Asociația de Artă Nicolae Tonitza, drepturile asupra imaginilor lucrărilor aparțin membrilor asociației sau sunt licențiate de Asociația de Artă Nicolae Tonitza pentru a fi folosite.


2. Minori

Este interzisă utilizarea platformei de către minori sau persoanele având vârsta sub 18 ani. Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceava, prin intermediul platform, https://www.tagusv.ro/, nu vinde produse și/sau servicii persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Serviciile oferite de această platformă pot fi utilizate numai în scop de gestionare a cotizațiilor, de promovare a asociației prin reviste, publicații, articole, lucrări si alte produse multimedia.


3. Drepturi de proprietate intelectuală

Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceava și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor conținute în cadrul platformei.
Aveți dreptul doar pentru vizualizarea, respectiv utilizarea formularelor de înregistrare de pe platforma .


4. Restricții

Este strict interzis:

 1. Să publicați oricare dintre materialele de pe platforma, în oricare medii de comunicare;
 2. Să vindeți, să sub-licențiați și/sau să comercializați, sub orice formă, oricare dintre materialele de pe platforma;
 3. Să operați și/sau să afișați în mod public, conținutul de pe platforma;
  Să utilizați platforma în moduri care ar putea afecta funcționarea acesteia;
 4. Să utilizați platforma în moduri care afectează accesul utilizatorilor la aceasta;
 5. Să utilizați platforma în neconcordanță cu legile și regulamentele în vigoare sau în moduri care ar putea să le aducă daune celor dintâi sau vreunei persoane sau entități instituționale;
 6. Să inițiați acțiuni de căutare de date, colectare de date și extragere de date sau alte activități similare privitoare la platforma ;
 7. Să utilizați platforma în scopuri de publicitate sau de marketing;
 8. Să realizați duplicarea platformei.

Pot exista zone, în cadrul platformei, pe care nu le veți putea accesa, Asociația de Artă Nicolae Tonitza , din Suceava rezervându-și dreptul de a vă limita accesul în orice astfel de zone, oricând. Parolele utilizate pe această platformă sunt și trebuie să rămână confidențiale.


5. Garanții

Platforma este distribuită “așa cum este prezentată”, cu toate defecțiunile implicite, Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceava neexprimând nicio reprezentare sau garanție de orice fel privitoare la platforma sau la conținutul materialelor de pe aceasta. În egală măsură, nimic din conținutul platformei nu va fi interpretat ca recomandare, care să aibă drept scop influențarea opiniei dumneavoastră.


Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceava nu garantează că platforma, serverele pe care este găzduită aceasta, e-mail-urile trimise de pe platforma sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește serviciul on-line de plată pe riscul propriu, Asociația de Artă Nicolae Tonitza din Suceava fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea platformei e-commerce sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platformă.


Asociația de Artă Nicolae Tonitza din Suceava nu este răspunzătoare de erorile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe platformă.
Asociația de Artă Nicolae Tonitza nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestei platforme. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe platformă sau la momentul actualizării conținutului diverselor pagini ale platformei.


Serviciile și produsele prezentate pe platformă nu se constituie într-o ofertă de nici un fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ.


6.Securitate

Prin accesarea și utilizarea platformei https://www.tagusv.ro sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității informațiilor dumneavoastră inserate în câmpurile formularelor de înregistrare, cum ar fi numele, prenumele, CNP, număr matricol și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe platforma e-commerce. În cazul în care suspectați că, din diverse motive, imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat personalul autorizat de la adresa de contact de pe pagina Contact a pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set.


Realizarea de operațiuni neautorizate asupra platformei e-commerce și tentativă de efectuare a acestora, incluzând, fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

7. Obligațiile dumneavoastră

Dumneavoastră, ca și beneficiar, sunteți obligat să verificați veridicitatea platformei e-commerce, astfel:

 • sunteți obligat să verificați identitatea platformei ;
 • sunteți obligat să verificați informațiile cu privire la certificatul de securitate al platformei (nume: https://www.tagusv.ro; organizație: Asociația de Artă Nicolae Tonitza din Suceava, respectiv validitatea acestuia (valabil: - emis de: mxhost.ro).

8. Limitarea răspunderii

Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceava sau conducerea ei săi nu își asumă răspunderea pentru orice rezultă din, sau are de-a face în orice fel cu, modul în care utilizați platforma , chiar și în cazul în care o astfel de răspundere este prevăzută în contract. Asociația de Artă Nicolae Tonitza sau conducerea ei i nu își asumă o răspundere cu un caracter indirect, de consecință sau cu statut special pentru orice rezultă din sau are de-a face, în orice fel, cu modul în care utilizați platforma.

9. Link-uri către Website-uri terțe


Platforma https://www.tagusv.ro/ poate conține link-uri către alte website-uri (website-uri terțe). Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceavanu deține controlul asupra acestor Website-uri, neasumându-și răspunderea pentru conținutul nici unui astfel de Website și nici pentru link-uri prezente în ele sau pentru orice modificare sau update-uri aduse lor. Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceavanu își asumă răspunderea pentru webcasting sau pentru orice altă formă de transmisiune primită din partea Website-urilor terțe. Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceava vă pune la dispoziție astfel de link-uri doar cu titlul de conveniență, includerea lor neimplicând o recomandare a acestora venită din partea Asociația de Artă Nicolae Tonitza din Suceava sau vreo asociere cu operatorii lor.


10.Hyperlink-uri către conținutul Website-lui https://www.tagusv.ro/


Nu este permisă realizarea de legături (link-uri) către platforma https://www.tagusv.ro/.
Nu este permisă utilizarea logo-ului sau a oricăror altor elemente grafice ale prezentei platforme.


11. Rezervarea drepturilor

Ne rezervăm dreptul în vederea modificării conținutului prezentului document “Termeni și condiții de utilizare”.

12.Despăgubiri


Veți despăgubi în întregime Asociația de Artă Nicolae Tonitza din Suceavapentru oricare dintre și/sau toate obligațiile, costurile, solicitările, acțiunile în instanță, pagubele și cheltuielile rezultate din încălcarea, de către dumneavoastră, a oricărei clauze definite în acești Termeni.


Banca Transilvania nu restituie sumele încasate cu titlu de cotizație. Toate restituirile se vor realiza pe bază de cerere depusă la sediul Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceava.


13.Separabilitate


Dacă una sau mai multe prevederi ale Termenilor și condițiilor de utilizare devin nevalide în contextul unei legi în vigoare, acest lucru nu afectează valabilitatea prevederilor rămase.


14. Modificarea termenilor și a condițiilor


Asociația de Artă Nicolae Tonitza, din Suceava are dreptul de a revizui oricând acești Termeni, în funcție de necesitățile sale. Utilizarea acestei platforme vă obligă să analizați acești Termeni la un interval regulat.

15.Atribuire


Asociația de Artă Nicolae Tonitza din Suceava are dreptul de a-și atribui, transfera și sub-contracta drepturile și/sau obligațiile la care se face referire în acești Termeni, fără avertizare prealabilă. Cu toate acestea, dumneavoastră nu aveți dreptul de-a vă atribui, transfera sau sub-contracta drepturile și/sau obligațiile la care se face referire în acești Termeni.

16. Întregul acord

Documentul “Termeni și condiții de utilizare” reprezintă întregul acord încheiat între Asociația de Artă Nicolae Tonitza din Suceava și dumneavoastră cu privire la utilizarea platformei de către dumneavoastră și înlocuiesc orice acorduri anterioare existente între instituție și dumneavoastră.

17. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Acești Termeni se vor supune și vor fi interpretați în conformitate cu legislația din România, dumneavoastră trebuind să vă adresați acestei jurisdicții pentru soluționarea eventualelor dispute. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Asociația de Artă Nicolae Tonitza din Suceava. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul Asociația de Artă Nicolae Tonitzadin Suceava.

18.Contact


Dacă aveți întrebări privitoare la Termeni, ne puteți contacta utilizând informațiile de mai jos:

 • adresa de corespondență: Asociația de Artă Nicolae Tonitza, str.Universității, nr.13, cod 720229,
 • adresă de e-mail: office@tagusv.ro, tel: +40 230 216147, interior 404

Vă mulțumim pentru atenția acordată! Cunoașterea acestor prevederilor documentului “Termeni și condiții de utilizare” vă permite să înțelegeți cum vă poate fi de folos utilizarea platformei https://www.taxgusv.ro/